Intervju med VD Axel Sjöblad (Q4 2017)

BioGaias VD Axel Sjöblad svarar på följande frågor gällande Q4 2017:

  • Q4 var ett rekordkvartal med 23% försäljningstillväxt. Kan du kommentera utvecklingen?
  • Vuxenhälsa uppvisade för andra kvartalet i rad kraftig försäljningstillväxt. Ser ni några lageruppbyggnadseffekter eller bedömer ni att tillväxten kan fortsätta i samma takt framöver?
  • På helårsbasis ökade försäljning med 15% medan EBIT stärktes till 234 MSEK (199). Vad var du mest nöjd med under året? Vad är prioriteringarna för 2018?
  • Trots höjd utdelning har BioGaia stark finansiell ställning. Gällande förvärv, söker ni främst efter nya stramar eller bolag?