Intervju med vd Peter Rothschild – Delårsrapport Q3

BioGaias vd, Peter Rothschild, intervjuades den 25 oktober av Introduce.se. Peter svarade då på frågor kring försäljningsutvecklingen för konsumentfärdiga produkter respektive insatsprodukter, vad som kvarstår vad gäller byten av distributörer på vissa marknader, hur bolaget påverkas av valutaförändringar, vikten av de studier som presenterats på senaste tid samt vad som ligger bakom uttalandet att bolaget står bättre rustade än någonsin för fortsatt expansion.

Ni ser intervjun här