Kan förebyggande användning av probiotika minska behovet av antibiotika?

En systematisk granskning, publicerad i European Journal of Public Health, visar att friska barn som fick probiotika i förebyggande syfte hade 29 % mindre behov av antibiotika jämfört med dem som fick placebo. Probiotikan som användes var olika stammar av släktena Lactobacillus och Bifidobacterium.

 

Läs mer

Does probiotic consumption reduce antibiotic utilization for common acute infections? A systematic review and meta-analysis  
Scientific Analysis Shows Probiotic Use is Associated with Fewer Antibiotic Prescriptios