Kommentar till negativa publikationer om probiotika

Resultaten från två nya publikationer från Weizmann Institute of Science i Israel har av media tolkats som “probiotiska produkter är i stort sett värdelösa”.

Suez et al. 2018 Cell
Post-Antibiotic Gut Mucosal Microbiome Reconstitution Is Impaired by Probiotics and Improved by Autologous FMT

Zmora et al. 2018 Cell
Personalized Gut Mucosal Colonization Resistance to Empiric Probiotics Is Associated with Unique Host and Microbiome Features

I de två studierna har man använt en produkt innehållande 11 olika probiotiska bakterier, ingen av dem är Lactobacillus reuteri och ingen av de 11 bakterierna är definierade på stamnivå.

Viktigt att notera är att inga slutsatser kan dras från dessa studier beträffande effekten av BioGaias probiotiska L. reuteri-stammar.

Studien av Suez et al. visar att en kombination av 11 probiotiska bakterier kan leda till fördröjd återhämtning av mikrobiotan jämfört med ingen behandling alls eller fekal-transplantation. Klinisk effekt utvärderades inte och följaktligen noterades inga positiva effekter hos studiedeltagarna. Den kliniska relevansen av resultaten i Suez-studien återstår att bevisa.

Studien av Zmora et al. visar att en probiotikas förmåga att kolonisera inte kan bevisas enbart genom fekal provtagning. Koloniseringsförmågan hos L. reuteri Protectis har i andra studier visats med hjälp av biopsiteknik, något som författaren menar är relevant. Det bör också noteras att kolonisering och/eller effekt på mikrobiotans sammansättning inte är de enda parametrarna som är relevanta för klinisk effekt av en probiotika. Direkt effekt på immunsystemet är ett väl dokumenterat exempel.

Minskade biverkningar i samband med antibiotikaintag har visats i ett flertal kliniska studier med L. reuteri Protectis. Detta indikerar att L. reuteri Protectis kan ha en positiv effekt på mikrobiotan, i motsats till produkten som Suez använt i sin experimentellt utformade studie på ett fåtal friska vuxna.

För ytterligare kommentarer se:

 

Mer information om BioGaias probiotiska L. reuteri-stammar finns på biogaia/clinical studies.