Kommentarer andra kvartalet 2015

BioGaias vd Peter Rothschild svarar på frågor om:

  • den fantastiska försäljningen under andra kvartalet
  • den fortsatt positiva utvecklingen i Brasilien
  • den fortsatta utvecklingen av dotterbolaget IBT och dess projekt
  • kommande fokus under 2015