Kommentarer första kvartalet 2015

BioGaias vd Peter Rothschild svarar på frågor om:

  • orsakerna till ett framgångsrikt första kvartal
  • den positiva starten i Brasilien och framtida potential på samma marknad
  • samarbetet med Nestlé kring utveckling av nya produker
  • dotterbolaget IBT och dess NEC-projekt
  • nya avtalet i Mexiko för försäljning av munhälsotabletter