Omklassificering av taxonomin för Lactobacillus

Under 2020 kommer taxonomin av Lactobacillus släktet att omklassificeras. Detta medför att de patenterade probiotiska stammar av Lactobacillus reuteri som finns i BioGaias produkter, samt flera andra företags stammar av Lactobacillus, kommer byta namn och inte längre tillhöra släktet Lactobacillus. De nya namnen för dessa stammar är ännu inte tillkännagivna men de kommer troligtvis, i enlighet med den föreslagna omklassificeringen, inledas med bokstaven ”L”. Det exakta datumet för förändringens genomförande är ännu inte beslutat.

Redan 2018 publicerade Salvetti et al resultatet av sin gensekvensanalys av 232 arter tillhörande släktet Lactobacillus. Resultaten visade på en hög nivå av fenotypisk och genotypisk mångfald (alltså hög variation i stammarnas egenskaper och genuppsättning) inom Lactobacillus släktet. Denna mångfald har gjort det utmanande att namnge, klassificera och jämföra lactobaciller. Baserat på resultatet av detta har forskarna föreslagit att dela upp släktet av Lactobacillus i mer homogena kluster. Arter som idag finns inom släktet Lactobacillaceae föreslås delas upp i 26 klasser istället för dagens 3 (Lactobacillus, Pediococcus och Paralactobacillus). Namnet på det nya släktet måste publiceras i International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology för att vara giltigt.

Det är viktigt att poängtera att denna förändring endast kommer att påverka benämningen av de olika släktena inom Lactobacillaceae. Själva organismerna och data som visar på dess effekter och säkerhet förblir oförändrat.

För mer information läs gärna artikeln publicerad hos ISAPP Science. BioGaia kommer fortsatt följa detta ärende och delge mer information när det finns tillgängligt.