MetaboGen får VINNOVA-bidrag

BioGaias intressebolag, mikrobiomföretaget MetaboGen AB, har fått 4,9 MSEK i anslag från VINNOVA för utveckling av produktions- och formuleringsteknik för läkemedel baserade på bakteriestammar isolerade från människans magtarmkanal.