Prisutdelning av Nordic Life Science Award

BioGaias vd och grundare Peter Rothschild mottog vid en ceremoni Arthur D. Little Nordic Life Science Award.

Priset ges till en person i Norden som visat mycket goda ledaregenskaper inom Life Science. Verksamheten ska bygga på ett starkt entreprenörskap och en hög vetenskaplig nivå.

Peter Rothschild utnämndes av en enhällig jury till mottagare av priset för att ha varit med och utvecklat en ny Life Science marknad där BioGaia idag är världsledare.

Priset delades ut för elfte året och har tidigare gått till bland andra Hans Wigzell, Bengt Ågerup och Matthias Uhlén.