“Resistens kan bli största hälsohotet”

The Foundation to Prevent Antibiotic Resistance, den stiftelse BioGaia grundat, menar i en debattartikel publicerad i SvD idag att kampen mot antibiotikaresistens behöver förändras. Det behövs ett kraftigt ökat fokus på förebyggande insatser samt ett breddat ansvar, där även individer och den privata sektorn mobiliseras. Det är också nödvändigt att arbetet med antibiotikaresistens sker internationellt.

Idag, 18 november, inleds World Antimicrobial Awareness Week, en global kampanj för att uppmärksamma problemet med antibiotikaresistens.

Länk till artikeln i SvD