Resistenta bakterier – mänsklighetens fiende nr 1?

Som tidigare annonserats arrangerade BioGaia idag, måndag 1 juli, tillsammans med Dagens Medicin ett seminarium kring ämnet antibiotikaresistens i Almedalen.

Seminariet, med titeln Resistenta bakterier – mänsklighetens fiende nr 1?, besöktes av närmare 130 personer på Restaurang Burmeister i Visby.

Vid seminariet deltog Otto Cars, professor i infektionssjukdomar och ordförande i React (Action on Antibiotic Resistance), Lars Engstrand, professor i smittskydd med inriktning på klinisk bakteriologi, Karolinska institutet, Ulrica Sundholm, politiskt sakkunnig (KD), Socialdepartementet, Agneta Granström, landstingsråd (MP), Norrbottens läns landsting samt Johan Carlson, generaldirektör, Smittskyddsinstitutet.

Dagens talare pekade på de problem som uppstår då vi idag har ett sjukvårdssystem som till stor del bygger på behandling med antibiotika och att en stor del av dessa behandlingar börjar bli verklösa på grund av antibiotikaresistens. Otto Cars, professor i infektionssjukdomar, berättade om hur de flesta av kroppens bakterier är goda och hur antibiotika förstör mångfalden i vår bakterieflora.

Deltagarna vid seminariet pekade också på problemet med att det ligger ett för stort vinstintresse i den produktion som idag finns av antibiotika och att vi därför behöver nya styrmedel vid utveckling av läkemedel. “Att bara fokusera på att producera nya antibiotika löser inte problemet” påpekade Johan Carlsson, generaldirektör, Smittskyddsinstitutet.

Dagens seminarium diskuterades flitigt på Twitter och sammanfattades från ett flertal av åskådarna i publiken. Samtliga tweets angående seminariet nås via hashtaggen #ondabakterier på Twitter.