Riktlinjer för användning av probiotika vid magtarm-besvär

American Gastroenterology Association (AGA) har publicerat riktlinjer för användning av probiotika, Clinical Practice Guidelines on the Role of Probiotics in the Management of Gastrointestinal Disorders. I dessa identifieras enbart tre områden där probiotika kan vara till nytta. Riktlinjerna har kommenterats av bland annat International Probiotics Association (IPA) och International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP).