Sammanfattning av tredje kvartalet för BioGaia

I samband med publicering av BioGaia AB Delårsrapport (1 januari – 30 september 2013) svarade Peter Rothschild, vd BioGaia, i vanligt ordning på frågor om det senaste kvartalet och utvecklingen av BioGaias verksamhet.

En intervju med Peter återfinns på Introduce hemsida där han svarar på frågor om den minskade försäljningen inom konsumentfärdiga produkter på grund av svag marknad i Italien och hur det kan drabba andra marknader, om liknande prispress som i Polen och om det kan märkas på andra marknader, hur möjligheterna ser ut för ökade leveranser till Gerber respektive Fleet på USA-marknaden framöver, vilka de största utmaningarna är för att introducera produkter i BRIC-länderna, potentialen för en produkt mot NEC samt avslutningsvis vilka alternativ den stora kassan medför.

I samband med delårsrapporten höll BioGaia också en telefonkonferens som återfinns i sin helhet via Financial hearings hemsida.