Seminarium från Almedalen

Dagens Medicin och BioGaias seminarie från Almedalen finns nu att se i sin helhet.

Seminariet från Almedalen på temat “Resistenta bakterier – mänsklighetens fiende nr 1?” finns nu att se i sin helhet via Dagens Medicins hemsida.

För att diskutera en av vår tids största utmaningar för folkhälsan deltog en panel bestående av:

  • Otto Cars, professor i infektionssjukdomar och ordförande i React (Action on Antibiotic Resistance)
  • Lars Engstrand, professor i smittskydd med inriktning på klinisk bakteriologi, Karolinska institutet
  • Ulrica Sundholm, politiskt sakkunnig (KD), Socialdepartementet
  • Agneta Granström, landstingsråd (MP), Norrbottens läns landsting
  • Johan Carlson, generaldirektör, Smittskyddsinstitutet.

Seminariet sammanfattas också i en artikel på Doktorn.com.