Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens delar ut fyra miljoner kronor

I ett pressmeddelande informerar Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens att man delar ut fyra miljoner kronor till forskningsprojekt. Alla projekten är inom medicinsk forskning.

”Det känns fantastiskt att vi nu har delat ut forskningsmedel till förebyggande forskning inom antibiotikaresistensområdet och att vi får möjlighet att bidra till lovande forskningsprojekt”, säger Peter Rothschild, ordförande i styrelsen för Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens.

I september utlyste stiftelsen för första gången forskningsmedel till personer och projekt inom forskning, utbildning och kommunikation som arbetar med antibiotikaresistens genom förebyggande åtgärder. Projektens syfte ska vara att minska användningen av antibiotika genom att stärka immunförsvaret och därmed minska antalet infektioner. Totalt kom 27 ansökningar in till stiftelsen.

 

2018 års anslag går till följande projekt

Projekt: ”Studies on immune modulation and host-directed therapies with the aim to prevent antibiotic resistance in tuberculosis”

Beviljat anslag: 1,6 miljoner kronor under tre år

Huvudsökande: Susanna Brighenti, docent, Karolinska Institutet

Projekt: ”The use of armed probiotics to prevent bacterial infections and to eradicate multi-drug resistant normal flora”

Beviljat anslag: 1,4 miljoner kronor under tre år

Huvudsökande: Sanna Koskiniemi, docent, Uppsala universitet

Projekt: ”Activation of Innate Immunity as a Novel Treatment against Multidrug Resistant Bacteria – Focus on a Cellular Infection Model”

Beviljat anslag: 500 000 kronor under två år

Huvudsökande: Peter Bergman, docent, Karolinska Institutet

Projekt: ”Engineering the intestinal microbiome in patients with gut carriage of resistant bacteria”

Beviljat anslag: 500 000 kronor under två år

Huvudsökande: Christian G. Giske, professor, Karolinska Institutet

För mer information:
Aase Sten, generalsekreterare, Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens
Tel: +46 72- 723 27 00
E-post: aase.sten@preventantibioticresistance.com

Webbplats:
www.preventantibioticresistance.com

Stiftelsens nyhetsbrev:
http://preventantibioticresistance.com/sv/nyhetsbrev

Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens grundades av företaget BioGaia, ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar.