Kommentar till studie på kvinnor med låg bentäthet

Vi är mycket glada över att den kliniska studien på kvinnor med låg bentäthet, utförd av professor Mattias Lorentzon och kollegor vid Göteborgs universitet, nu har publicerats i Journal of Internal Medicine. Resultaten är väldigt spännande och vi arbetar nu med att utveckla en kommersiell produkt.

Med anledning av frågor som BioGaia fått i samband med Aftonbladets artikel ”Nytt tillskott kan bli slutet för sköra ben” 27 juni 2018 vill BioGaia göra följande förtydliganden:

  • Produkten som användes i den nyligen publicerade studien från Göteborgs universitet är en studieprodukt och finns inte tillgänglig för försäljning till allmänheten än. BioGaia arbetar med att utveckla en kommersiell produkt med Lactobacillus reuteri ATCC PTA 6475.
  • Kvinnorna som deltog i studien hade låg bentäthet, inte utvecklad benskörhet. Resultaten visade att gruppen som fått aktiv substans bara hade förlorat hälften så mycket ben i skelettet jämfört med gruppen som fått placebo. Det är första gången som dessa positiva resultat visats i människa. Ytterligare studier planeras och BioGaia hoppas att dessa kommer att bekräfta de hittills lovande resultaten.
  • Bakteriestammen Lactobacillus reuteri ATCC PTA 6475 finns i BioGaias produkt BioGaia Gastrus, men i en lägre dos och i kombination med den mycket väldokumenterade probiotiska stammen Lactobacillus reuteri DSM 17938. BioGaia Gastrus är dock inte testad på kvinnor med låg bentäthet eller benskörhet.

Vänliga hälsningar
Kristina Magnusson Borg, Vice President Discovery and Research, BioGaia