Årsstämma i BioGaia

På årsstämman i BioGaia AB (publ) den 25 april, 2018 beslöts bland annat följande:

 • fastställande av årsredovisningen
 • beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören  
 • en utdelning på 9,00 kronor per aktie samt avsättning av högst 2,7 miljoner kronor till stiftelsen ”The foundation to prevent antibiotic resistance” som BioGaia bildade 2017. Stiftelsen har till ändamål att genom stöd till forskning, utbildning och informationsaktiviteter främja användning av produkter och metoder som förebygger och därmed minskar antibiotikaanvändningen och risken för antibiotikaresistens. 
 • omval av styrelseledamöterna David Dangoor, Ewa Björling, Inger Holmström, Anthon Jahreskog och Brit Stakston
 • nyval av Peter Rothschild, Isabelle Ducellier och Peter Elving som styrelseledamöter 
  • Peter Rothschild, född 1950, har en civilekonomutbildning från Handelshögskolan i Stockholm. Peter Rothschild har arbetat inom shipping och är grundare av BioGaia samt var vd under perioden 1996 – 2016 samt därefter Koncernchef. Peter Rothschild har i dag styrelseuppdrag i Glycom A/S samt är styrelseordförande i Infant Bacterial Therapeutics AB. Peter Rothschild äger genom Annwall & Rothschild Investments AB (ett med Jan Annwall delägt bolag) 740 668 A-aktier samt 509 332 B-akter i BioGaia.
  • Isabelle Ducellier, född 1969, har en Master i International Marketing från EM i Lyon och en Executive MBA General Management GMP20 från Harvard Business School. Hon har en tjugofemårig internationell erfarenhet inom området Fast Moving Consumer Goods. Hon har bland annat varit vd och styrelseledamot i Pernod Ricard Sweden under flera år och varit styrelseledamot i flera bolag. Hon är idag Generalsekreterare i Barncancerfonden. Isabell Ducellier äger 38 B-aktier i BioGaia.
  • Peter Elving, född 1948, har en civilekonomutbildning från Handelshögskolan i Stockholm samt en EPBA-Managing the Enterprise från Columbia University i New York. Peter Elving har en lång karriär bakom sig med ledande befattningar inom Kraft General Foods såväl i Sverige som internationellt. Han har bland annat varit vd för Kraft Foods Nordic i många år. Idag är Peter Elving styrelseledamot i såväl noterade som onoterade bolag. Peter Elving äger inga aktier i BioGaia.
 • nyval av Peter Rothschild som styrelseordförande och David Dangoor som vice styrelseordförande
 • omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
 • att styrelsearvode skall utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 400 000 kronor till styrelsens vice ordförande och med 200 000 kronor till vardera av övriga ledamöter.
 • att ett ytterligare arvode om högst 155 000 kronor per månad skall utgå till styrelsens ordförande för betydande arbetsuppgifter utöver styrelseuppdraget. Sådan ytterligare ersättning ska utgå enligt särskilt avtal och enligt styrelsens närmare bestämmande.  
 • att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning
 • om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag
 • om valberedning i enlighet med valberedningens förslag

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2018-04-25 BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2018
2018-04-24 Nytt initiativ i kampen mot antibiotikaresistens
2018-04-06 BioGaia ökar ytterligare i MetaboGen