Årsstämma i BioGaia

På årsstämman i BioGaia AB den 6 maj, 2014 beslöts bland annat följande:

• fastställande av årsredovisningen
• beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
• en utdelning på 7,00 kronor per aktie
• omval av styrelseledamöterna Jan Annwall, Stefan Elving, David Dangoor, Inger Holmström, Jörgen Thorball och Paula Zeilon
• nyval av kommunikationskonsult Brit Stakston och advokat Jan Litborn som styrelseledamöter
- Brit Stakston, född 1961, är delägare i JMW Kommunikation AB och utbildad vid Stockholms universitet inom bland annat medie- och kommunikationsvetenskap, etnologi samt pedagogik.
- Jan Litborn, född 1951, är delägare i Advokatfirman Glimstedt, Jur. kand. Stockholms universitet samt ekonomistudier vid Handelshögskolan i Stockholm. Jan Litborn har bred erfarenhet av styrelsearbete.
• omval av David Dangoor som styrelseordförande
• omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB
• att styrelsearvode skall utgå med 300.000 kronor till styrelsens ordförande och med 150.000 kronor till vardera av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget
• att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning
• om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag
• om valberedning i enlighet med valberedningens förslag

Samtliga beslut som fattades på stämman överensstämmer med styrelsens och valberedningens tidigare offentliggjorda förslag.

Senaste pressmeddelande från BioGaia:
2014-05-06 BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari-31 mars 2014
2014-04-07 Kallelse till Årsstämma i BioGaia AB
2014-03-26 Försäljning av aktier i BioGaia AB

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 7 maj, 2014 kl 08:00.