Årsstämma i BioGaia

På årsstämman i BioGaia AB (publ) den 10 maj, 2016 beslöts bland annat följande:

  • fastställande av årsredovisningen
  • beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
  • en utdelning på 5,00 kronor per aktie
  • omval av styrelseledamöterna Jan Annwall, Ewa Björling, David Dangoor, Stefan Elving, Inger Holmström, Anthon Jahreskog, Brit Stakston och Paula Zeilon
  • omval av David Dangoor som styrelseordförande
  • omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
  • att styrelsearvode skall utgå med 300.000 kronor till styrelsens ordförande och med 150.000 kronor till vardera av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget
  • att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning
  • om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag
  • om valberedning i enlighet med valberedningens förslag

Senaste pressmeddelanden från BioGaia:
2016-05-10 BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2016
2016-05-02 Ytterligare en metaanalys bekräftar effekten av BioGaias probiotika vid kolik
2016-04-27 BioGaia garanterar nyemission i IBT