BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2014

Kommentar från vd:
En försäljningstillväxt på 22 % (inklusive licensintäkt från Nestlé 53 %) och en rörelsemarginal på 26 %¹ för helåret 2014 kan inte summeras som annat än ett framgångsrikt år, säger Peter Rothschild, vd BioGaia AB. Fjärde kvartalet visade ännu bättre tillväxt än helåret och det är igen glädjande att se att nästan alla våra marknader växer i god takt och att BioGaia-varumärket blir mer och mer etablerat, speciellt bland barnläkare, som den säkraste och mest effektiva probiotikan på marknaden, fortsätter Peter Rothschild.

Helåret 2014
(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) 

 • Omsättningen uppgick till 481,8 (315,9) miljoner kronor, en ökning med 165,9 miljoner kronor (53 %). I omsättningen ingår licensintäkt på 95,4 miljoner kronor från Nestlé. Exklusive licensintäkt från Nestlé uppgick omsättningen till 386,4 miljoner kronor, en ökning med 22 % (rensat för valutaeffekter 18 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 313,7¹ (238,6) miljoner kronor, en ökning med 75,1 miljoner kronor (31 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 69,4 (75,6) miljoner kronor, en minskning med 6,2 miljoner kronor (-8 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 196,9 (81,7) miljoner kronor, en ökning med 115,2 miljoner kronor (141 %). Exklusive licensintäkt från Nestlé uppgick rörelseresultatet till 101,5 miljoner kronor, en ökning med 24 % (rensat för valuta- effekter och rörelsekostnader för dotterbolaget IBT 21 %).
 • Vinst efter skatt uppgick till 148,0 (64,2) miljoner kronor, en ökning med 83,8 miljoner kronor (130 %). Exklusive licensintäkt från Nestlé uppgick vinst efter skatt till 73,6 miljoner kronor, en ökning med 15 %.
 • Vinst per aktie uppgick till 8,53 (3,57) kronor. Exklusive licensintäkt från Nestlé uppgick vinst per aktie till 4,23 kronor.
 • Kassaflödet uppgick till -25,0 (-140,8) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per 31 december 2014 till 210,7 (234,3) miljoner kronor.
 • Styrelsen föreslår den kommande årsstämman en ordinarie utdelning på 3,46 kronor per aktie och en extra utdelning på 1,54 kronor per aktie vilket ger en total utdelning på 5,00 kronor per aktie.

Fjärde kvartalet 2014

 • Omsättningen uppgick till 121,4 (90,2) miljoner kronor, en ökning med 31,2 miljoner kronor (35 %) (rensat för valutaeffekter 28 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 97,8 (65,6) miljoner kronor, en ökning med 32,2 miljoner kronor (49 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 23,0 (24,1) miljoner kronor, en minskning med 1,1 miljoner kronor (-4 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 30,6 (23,8) miljoner kronor, en ökning med 6,8 miljoner kronor (29 %) (rensat för valutaeffekter och rörelsekostnader för dotterbolaget IBT 23%).
 • Vinst efter skatt uppgick till 19,1 (16,3) miljoner kronor, en ökning med 2,8 miljoner kronor (17 %).
 • Vinst per aktie uppgick till 1,04 (0,94) kronor.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2014

 • Ytterligare studie, som visar att spädbarn med kolik skriker mindre med BioGaias droppar, publicerades.
 • Studie som visar att BioGaia Protectis tabletter är effektiva vid förstoppning hos vuxna publicerades.
 • BioGaia beslutade att investera i MetaboGen AB.

Viktiga händelser efter årets utgång

 • Avtal avseende försäljning av droppar i Vietnam.
 • Nestlé lanserar ny produkt med BioGaias probiotika.

1) Exklusive licensintäkt från Nestlé. Inklusive licensintäkt från Nestlé uppgick omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa till 409,1 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 41 %.

Telefonkonferens: Välkommen att delta i telefonkonferens angående delårsrapporten som kommer att hållas idag kl 9:00 av vd Peter Rothschild. För att delta i konferensen ring 08-566 42 697.

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 12 februari, 2015 kl 08.00.