BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2015

Kommentar från vd:
”Vi kan inte annat än att vara nöjda med året som gått. En försäljningsökning på 16 % efter valutajustering gjorde att vi närmar oss en försäljning på en halv miljard. Enligt de uppgifter vi har ökar den totala marknaden för probiotiska kosttillskott med omkring 8 % årligen vilket betyder att vi vinner marknadsandelar. Vårt rörelseresultat nådde 152 miljoner, vilket ger en rörelsemarginal på över 31 %. Detta trots 20,6 miljoner kronor i kostnader för vårt dotterbolag IBT. Utan dessa kostnader hade rörelsemarginalen blivit hela 36 %”, säger Peter Rothschild, vd BioGaia.

Helåret 2015
(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.)

 • Omsättningen uppgick till 483,2 (386,4)¹ miljoner kronor, en ökning med 96,8 miljoner kronor (25 %) (rensat för valutaeffekter 16 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 389,6 (301,2)¹ ² miljoner kronor, en ökning med 88,4 miljoner kronor (29 %) (rensat för valutaeffekter 19 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 74,7 (69,4) miljoner kronor, en ökning med 5,3 miljoner kronor (8%) (rensat för valutaeffekter 2 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 152,2 (101,5)¹ miljoner kronor, en ökning med 50,7 miljoner kronor (50 %) (rensat för valuta- effekter 24 %). Rensat för kostnader i dotterbolaget Infant Bacterial Therapeutics (IBT) uppgick rörelseresultatet till 172,8 (108,1)¹ miljoner kronor, en ökning med 64,7 miljoner kronor (60 %).
 • Vinst efter skatt uppgick till 121,3 (73,6)¹ miljoner kronor, en ökning med 47,7 miljoner kronor (65 %). Vinst per aktie uppgick till 7,01 (4,23)¹ kronor.
 • Kassaflödet uppgick till 15,1 (-25,0) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per 31 december 2015 till 226,9 (210,7) miljoner kronor.
 • Styrelsen föreslår den kommande årsstämman den 10 maj, 2016 en ordinarie utdelning på 3,03 kronor per aktie och en extra utdelning på 1,97 kronor per aktie vilket ger en total utdelning på 5,00 kronor per aktie.
 • Styrelsen föreslår även till extra bolagsstämma den 18 mars 2016 utdelning av bolagets aktier i dotterföretaget IBT till aktieägarna i BioGaia i samband med ansökan om notering av aktierna på First North motsvarande 4,72 kronor per aktie.

Fjärde kvartalet 2015

 • Omsättningen uppgick till 104,4 (121,4) miljoner kronor, en minskning med 17,0 miljoner kronor (-14 %) (rensat för valutaeffekter -16 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 76,6 (93,6)² miljoner kronor, en minskning med 17,0 miljoner kronor (-18 %) (rensat för valutaeffekter -21 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 20,0 (23,0)² miljoner kronor, en minskning med 3,0 miljoner kronor (-13 %) (rensat för valutaeffekter -15 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 27,5 (30,6) miljoner kronor, en minskning med 3,1 miljoner kronor (-10 %) (rensat för valuta- effekter -15 %). Rensat för kostnader i dotterbolaget IBT uppgick rörelseresultatet till 32,0 (32,9) miljoner kronor, en minskning med 0,9 miljoner kronor (-3 %).
 • Vinst efter skatt uppgick till 21,7 (19,1) miljoner kronor, en ökning med 2,6 miljoner kronor (14 %).
 • Vinst per aktie uppgick till 1,26 (1,04) kronor.
 • Kassaflödet uppgick till 7,1 (-13,9) miljoner kronor.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2015

 • Studie visar att BioGaia Protectis främjar barns längdtillväxt och förhindrar återkommande diarré.
 • BioGaia utser ny vd.
 • BioGaia investerar ytterligare i MetaboGen.

Viktiga händelser efter 2015 års utgång

 • BioGaias dotterbolag IBT har fått klartecken för klinisk studie i USA och Sverige.
 • Ny metaanalys bekräftar effekten av BioGaia Protectis effekt på kolik.

1) Exklusive licensintäkt från Nestlé. Inklusive licensintäkt från Nestlé uppgick omsättningen under 2014 till 481,8 miljoner kronor, omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa till 396,6² miljoner kronor, rörelseresultatet till 196,9 miljoner kronor, vinst efter skatt till 148,0 miljoner kronor och vinst per aktie till 8,53 kronor.

2) En mindre omfördelning mellan segmenten har gjorts på föregående års försäljning för att få bättre jämförelse med årets siffror.

Telefonkonferens: Välkommen att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas idag kl 9:30 av vd Peter Rothschild. För att delta i konferensen ring 08-566 42 691. Länk till presentation: http://financialhearings.nu/160212/biogaia/

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 12 februari 2016 kl 08.00.