BioGaia AB – Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2016

Kommentar från vd:

”Det första kvartalet visade, jämfört med motsvarande period föregående år, en palett av försäljningsframgångar i Kanada och USA, en modest utveckling i Europa samt försäljningsminskningar i Asien och Övriga världen. Till glädjeämnena hörde en framgångsrik lansering av vår nya Easy Dropper, som på sikt ska ersätta glasflaskorna för våra droppar, samt två metaanalyser som bekräftade effekten av BioGaia ProTectis vid kolik och effekten av BioGaia ProDentis vid tandlossningssjukdom. I slutet av perioden delade vi ut aktierna i IBT till våra aktieägare och sedan dess är IBT ett självständigt bolag som är noterat på Nasdaq First North, säger Axel Sjöblad, vd BioGaia AB.

Perioden 1 januari – 31 mars 2016
(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. Balansräkningens jämförelsesiffror avser 31 december 2015)

 • Omsättningen uppgick till 133,9 (138,8) miljoner kronor, en minskning med 4,9 miljoner kronor (4 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 108,1 (115,3)¹ miljoner kronor, en minskning med 7,2 miljoner kronor (6 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 21,1 (19,8) miljoner kronor, en ökning med 1,3 miljoner kronor (7 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 46,1 (52,6) miljoner kronor, en minskning med 6,5 miljoner kronor (12 %).
 • Rensat för kostnader i före detta dotterbolaget IBT uppgick rörelseresultatet till 51,3 (56,3) miljoner kronor.
 • Vinst efter skatt uppgick till 33,6 (43,2) miljoner kronor, en minskning med 9,6 miljoner kronor (22 %).
 • Vinst per aktie uppgick till 1,95 (2,50) kronor.
 • Kassaflödet uppgick till -4,8 (37,8) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per 31 mars 2016 till 221,5 (226,9) miljoner kronor. BioGaias tidigare dotterbolag IBT delades ut till BioGaias aktieägare den 29 mars 2016. Exklusive IBT uppgick kassaflödet under perioden till 39,0 miljoner kronor.

Viktiga händelser under första kvartalet 2016

 • Utdelning av aktierna i IBT den 29 mars 2016 i enlighet med beslut från extra bolagsstämma.
 • Ny metaanalys bekräftar BioGaia ProTectis effekt vid kolik.
 • Metaanalys bekräftar effekten av BioGaia Prodentis vid tandlossningssjukdom.

Viktiga händelser efter första kvartalets utgång

 • Avtal avseende försäljning av BioGaia ProDentis i Hong Kong.
 • BioGaia garanterar nyemission i IBT.
 • Ytterligare en metaanalys bekräftar effekten av BioGaia ProTectis vid kolik.

1) En mindre omfördelning mellan segmenten har gjorts på föregående års försäljning för att få bättre jämförelse med årets siffror.

Telefonkonferens: Välkommen att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas idag kl 9:30 av vd Axel Sjöblad. För att delta i konferensen ring 08- 566 42 691. Telefonkonferensen kan även följas på http://financialhearings.nu/?160510/biogaia.

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 10 maj, 2016 kl 08.00.

Senaste pressmeddelande från BioGaia:
2016-05-02 Ytterligare en metaanalys bekräftar effekten av BioGaias probiotika vid kolik
2016-04-27 BioGaia garanterar nyemission i IBT
2016-04-27 IBTs resultat för första kvartalet 2016

Attached documents