BioGaia blir helägare i MetaboGen

I dag, den 2 juli 2021, blir BioGaia ägare till 100 procent av aktierna i MetaboGen. Tidigare hade BioGaia 92 procent av aktieinnehavet. Det slutliga uppköpet och prisbeloppet baseras på att MetaboGen har nått samtliga överenskomna milstolpar. Köpeskillingen för aktierna som BioGaia förvärvat i dag är 11 441 439 SEK.

BioGaias tidigare investeringar i MetaboGen
I december 2014 meddelade BioGaia att beslut tagits att investera 12 miljoner kronor i MetaboGen. Investeringen skulle ske över en tvåårsperiod och inkluderade villkor om överenskomna milstolpar. Den första investeringen på fyra miljoner kronor genomfördes i december 2014, den andra i december 2015 och den tredje investeringen i december 2016. BioGaias ägarandel av MetaboGen uppgick därefter till 36 procent. I april 2018 investerades ytterligare 11,7 miljoner kronor i bolaget och BioGaia blev majoritetsägare i MetaboGen med 62 procent av aktierna. I juli 2018 ökade BioGaia sin investering i MetaboGen till 92 procent.

- Jag är glad över att MetaboGen har uppnått samtliga av de milstolpar vi kommit överens om och att vi har slutfört uppköpet att företaget. Med fullt ägandeskap över MetaboGen kommer vi kunna öka takten på utvecklingen av nya probiotiska stammar, inte minst av strikt anaeroba bakterier som ligger i vår pipeline. Jag är övertygad om att nya upptäckter från MetaboGen kommer att vara en fördel för BioGaia och för våra partners och slutkunder, samt att det kommer bidra till båda bolagens fortsatta tillväxt, säger Isabelle Ducellier, VD för BioGaia.

Om MetaboGen
MetaboGen grundades 2011 av professor Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, och professor Jens B Nielsen, Chalmers tekniska högskola, tillsammans med GU Ventures som kommersialiserar forskningsresultat och utvecklar bolag med anknytning till Göteborgs universitet.  

Förutom uppdrag för BioGaia har MetaboGen samarbete med läkemedelsbolaget Ferring och innehar ett antal patent och patentansökningar inom mikrobiomområdet. Bolaget har ett laboratorium i Göteborg där utveckling av nya probiotiska stammar sker. Läs mer på metabogen.se