BioGaia erhåller första delbetalningen av tilläggsköpeskilling från Nestlé

I februari 2012 tecknade BioGaia flera nya avtal med Nestlé innebärande bland annat att företaget förvärvade en licens för att använda BioGaias Lactobacillus reuteri Protectis i modersmjölksersättningar under den resterande patenttiden. Köpeskillingen uppgick till 50,8 miljoner euro, varav 40,0 miljoner euro (356,0 miljoner kronor) erhölls och redovisades i första kvartalet 2012. En ytterligare köpeskilling om totalt 10,8 miljoner euro skulle erhållas under 2014-2017 under förutsättning att definierade delmål uppnåddes.

Det första delmålet är nu uppnått och BioGaia har erhållit 3,6 miljoner euro som kommer att redovisas som intäkt under första kvartalet 2014. Den återstående köpeskillingen på 7,2 miljoner euro kommer att erhållas om de kvarvarande delmålen uppnås.

”Den nu erhållna tilläggsköpeskillingen förstärker ytterligare BioGaias redan starka finansiella ställning”, säger Peter Rothschild, vd BioGaia.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2014-02-12 BioGaia AB Bokslutskommuniké 2013
2014-01-28 Inga signifikanta skillnader i BioGaias diabetesstudie
2014-01-14 Kolik kan förebyggas

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 17 februari 2014 kl 15.00.