BioGaia garanterar nyemission i IBT

BioGaias tidigare dotterbolag Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) delades ut från BioGaia och började handlas den 29e mars 2016 på First North. IBT har idag offentliggjort en företrädesemission om cirka 100 miljoner kronor.

För att säkerställa nyemissionen kommer BioGaia att garantera emissionen till marknadsmässiga villkor upp till ett belopp av 38 miljoner kronor. BioGaia vill genom garantin ge IBT och dess aktieägare goda förutsättningar för en lyckad emission, vars likvid ska användas för nära förestående kliniska studier.

Skulle BioGaias garanti komma att utnyttjas kommer innehavet att hanteras som en finansiell tillgång och avyttras vid lämpliga tillfällen.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2016-04-25 BioGaias probiotika för munhälsa lanseras i Hong Kong
2016-04-06 Kallelse till årsstämma i BioGaia AB (publ)
2016-03-18 Extra bolagsstämma i BioGaia AB

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 27 april 2016 klockan 8:15.