BioGaia investerar i lovande forskningsföretag

BioGaia har beslutat att investera 12 miljoner kronor i MetaboGen AB, Göteborg. Investeringen kommer att ske över en tvåårsperiod och kommer då att ge BioGaia 35 % av aktiekapitalet i företaget. BioGaias vd, Peter Rothschild blir nu styrelseordförande i MetaboGen.

Metabogen är ett forskningsföretag som bildades år 2011 i Göteborg. Bolaget grundades av Professor Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, samt Professor Jens B Nielsen, Chalmers tekniska högskola tillsammans med GU Holding som kommersialiserar forskningsresultat och utvecklar bolag med anknytning till Göteborgs universitet. Metabogen forskar inom metagenomics, det forskningsintensiva och snabbt expanderande området omfattande sekvensering av alla gener i mikrofloran i till exempel människans tarm för att hitta tidigare okända beståndsdelar och mönster i den mikrobiella mångfalden och binda samman detta med hälsa och sjukdomar. Syftet är att utveckla nya behandlingar och produkter för olika metabola och andra mikrobiellt associerade sjukdomar genom att påverka stora delar av mikrofloran.

Den av MetaboGen ägda forskningsplattformen är baserad på det världsledande forskningsarbetet som tidigare gjorts av Professor Fredrik Bäckheds och Professor Jens B Nielsens forskargrupper. Både två är verksamma i företaget och leder idag två stora forskargrupper vid sina respektive universitet.

”Jag är väldigt glad att vi fördjupar vårt intressanta samarbete med Professor Fredrik Bäckhed och nu också med Professor Jens B Nielsen och deras forskargrupper, med syftet att utveckla nästa generation av probiotiska produkter som kan bli möjliga med hjälp av denna nya och avancerade teknologi”, säger Peter Rothschild, vd BioGaia AB.

”BioGaia är perfekt som investerare i MetaboGen. Vår forskning kopplad med BioGaias kunskap och erfarenhet av att utveckla och marknadsföra mikrobiellt baserade produkter är en unik kombination som har stor sannolikhet att bli framgångsrik”, säger Professor Fredrik Bäckhed.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2014-10-24 Spädbarn med kolik skriker mindre med BioGaias droppar
2014-10-22 BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari-30 september 2014

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 1 december 2014 kl 8:45.