BioGaia investerar ytterligare i Infant Bacterial Therapeutics AB

BioGaias styrelse har beslutat att investera ytterligare 35 miljoner kronor i dotterbolaget Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) utöver de cirka 47 miljoner kronor som tidigare har beslutats¹.

IBT genomför en nyemission med 40 000 aktier, där samtliga aktier tecknas av BioGaia AB och bolaget tillförs därmed cirka 53 miljoner kronor. BioGaias totala investering i IBT uppgår därmed till cirka 82 miljoner kronor och ägarandelen till 94,5 procent.

Arbetet med att undersöka möjligheten att särnotera IBT fortsätter. Som tidigare kommunicerats har IBT ett bedömt kapitalbehov om cirka 130 miljoner kronor för att finansiera den första kliniska studien. Emissionen innebär att IBTs fortsatta kapitalbehov för genomförande av den första kliniska studien för närvarande bedöms uppgå till cirka 100 miljoner kronor.

IBTs arbete syftar till att utveckla ett unikt särläkemedel för att förebygga den dödliga sjukdomen nekrotiserande enterokolit (NEC). Projektet har fortskridit snabbare än planerat och enligt den uppdaterade utvecklingsplanen räknar IBT med att genomföra två kliniska prövningar inom de närmaste tre åren. Nekrotiserande enterokolit (NEC) dödar ungefär 3 700 europeiska och 1 500 amerikanska spädbarn per år. Spädbarnen insjuknar oförutsägbart, spontant och akut och det finns ingen behandling förutom omfattande operation. Följdsjukdomarna för de spädbarn som överlever NEC varierar men innebär komplikationer såsom kort tarm, förlängd sjukhusvistelse på neonatalklinik och neurologiska komplikationer såsom cerebral pares, kognitiv funktionsnedsättning och syn- och hörselskador.

För mer information se tidigare pressmeddelanden från den 12:e respektive 24:e juni, 2015.

1) Av de tidigare beslutade 47 miljoner kronor har BioGaia hittills tillskjutet cirka 29 miljoner kronor.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2015-08-18 BioGaia AB Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015
2015-07-30 BioGaias probiotika för munhälsa minskar candida hos äldre
2015-06-30 Antal aktier i BioGaia AB

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 7 september 2015 kl 09:00.