BioGaia investerar ytterligare i MetaboGen

I december 2014 meddelade BioGaia att beslut tagits att investera 12 miljoner kronor i MetaboGen AB, Göteborg. Investeringen skulle ske över en tvåårsperiod.

Den första investeringen på fyra miljoner kronor genomfördes i december 2014 och då MetaboGen uppfyllt överenskomna milstolpar genomfördes idag nästa investering om fyra miljoner kronor.

BioGaias ägarandel av MetaboGen uppgår därmed till 27 procent, och om ytterligare milstolpar uppfylls kommer den sista investeringen om fyra miljoner kronor ske i slutet av 2016. Ägarandelen kommer då att uppgå till 35 procent.

MetaboGen är ett forskningsföretag som bildades år 2011 i Göteborg. Bolaget grundades av Professor Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, samt Professor Jens B Nielsen, Chalmers tekniska högskola tillsammans med GU Holding som kommersialiserar forskningsresultat och utvecklar bolag med anknytning till Göteborgs universitet. MetaboGen forskar inom metagenomics, det forskningsintensiva och snabbt expanderande området omfattande sekvensering av alla gener i mikrofloran i till exempel människans tarm för att hitta tidigare okända beståndsdelar och mönster i den mikrobiella mångfalden och binda samman detta med hälsa och sjukdomar. Syftet är att utveckla nya behandlingar och produkter för olika metabola och andra mikrobiellt associerade sjukdomar genom att påverka stora delar av mikrofloran.

Peter Rothschild är styrelseordförande och Sara Malcus är vd i MetaboGen AB.

För mer information se BioGaia ABs pressmeddelande från 1 december 2014 på BioGaias hemsida: www.biogaia.se/pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2015-10-26 BioGaia tecknar exklusivt avtal i Sri Lanka
2015-10-23 BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2015
2015-10-20 BioGaia utser ny vd

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 1 december 2015 klockan 10:00.