BioGaia investerar ytterligare i MetaboGen

I december 2014 meddelade BioGaia att beslut tagits att investera 12 miljoner kronor i MetaboGen AB, Göteborg. Investeringen skulle ske över en tvåårsperiod.

Den första investeringen på fyra miljoner kronor genomfördes i december 2014, den andra i december 2015 och då MetaboGen uppfyllt överenskomna milstolpar genomfördes idag den sista investeringen om fyra miljoner kronor.

BioGaias ägarandel av MetaboGen uppgår därmed till 36 procent.

Metabogen är ett forskningsföretag som bildades år 2011 i Göteborg. Bolaget grundades av professor Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, samt professor Jens B Nielsen, Chalmers tekniska högskola tillsammans med GU Holding som kommersialiserar forskningsresultat och utvecklar bolag med anknytning till Göteborgs universitet. Metabogen forskar inom metagenomics, det forskningsintensiva och snabbt expanderande området omfattande sekvensering av alla gener i mikrofloran i till exempel människans tarm för att hitta tidigare okända beståndsdelar och mönster i den mikrobiella mångfalden och binda samman detta med hälsa och sjukdomar. Syftet är att utveckla nya behandlingar och produkter för olika metabola och andra mikrobiellt associerade sjukdomar genom att påverka stora delar av mikrofloran.

Peter Rothschild är styrelseordförande och Sara Malcus är vd i MetaboGen AB.

För mer information se BioGaia AB:s pressmeddelande från 1 december 2014 och 2015 på BioGaias hemsida: www.biogaia.se/pressmeddelanden.

Attached documents