BioGaia ökar ytterligare i MetaboGen

BioGaia har beslutat att förvärva ytterligare andelar i intressebolaget MetaboGen AB och investerar nu 11,7 miljoner kronor i aktier i bolaget. BioGaias ägarandel ökar från 36 procent till 62 procent och BioGaia blir därmed majoritetsägare i bolaget. Förutom förvärvet av aktier erhåller BioGaia också option att förvärva resterande 38 procent i bolaget inom en treårsperiod. Den ytterligare köpeskillingen kan uppgå till maximalt 40 miljoner kronor beroende på om ett antal milstolpar är uppnådda.

I december 2014 meddelade BioGaia att beslut tagits att investera 12 miljoner kronor i MetaboGen. Investeringen skulle ske över en tvåårsperiod och inkluderade villkor om överenskomna milstolpar. Den första investeringen på fyra miljoner kronor genomfördes i december 2014, den andra i december 2015 och den tredje investeringen i december 2016. BioGaias ägarandel av MetaboGen uppgick därefter till 36 procent.

Forskningen på mikrobiomet går mycket snabbt framåt och läkemedelsföretag gör stora investeringar inom området. Genom satsningen i MetaboGen kan BioGaia behålla sin starka position inom det probiotiska forskningsområdet. BioGaia kommer att initiera ett antal forskningsprojekt i MetaboGen. Kostnaden för dessa projekt beräknas till omkring 22 miljoner kronor och projekten kommer att genomföras under en treårsperiod. Utöver detta beräknas driften och utvecklingen som redan sker i bolaget idag kosta cirka tio miljoner kronor om året, om inga licensavtal med utomstående företag görs.

”Vi ser fram emot ett fördjupat samarbete med BioGaia, som vi ser som en långsiktig partner. Investeringen ger oss möjlighet att forska vidare och utveckla terapier inom mikrobiomområdet,” säger Fredrik Bäckhed, professor vid Göteborgs universitet. 

”Mikrobiomet är ett hett forskningsområde och MetaboGens verksamhet ligger därför helt i linje med utvecklingen av BioGaiagruppen. BioGaias kärnverksamhet, tillsammans med dotterbolaget BioGaia Pharma och nu också MetaboGen, ger oss en solid plattform för att kunna fortsätta ligga i probiotikaforskningens framkant,” säger Peter Rothschild, koncernchef BioGaia.

MetaboGen grundades 2011 av professor Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, och professor Jens B Nielsen, Chalmers tekniska högskola, tillsammans med GU Ventures som kommersialiserar forskningsresultat och utvecklar bolag med anknytning till Göteborgs universitet.

Förutom uppdrag för BioGaia har MetaboGen samarbete med läkemedelsbolaget Ferring och innehar ett antal patent och patentansökningar inom mikrobiomområdet. Bolaget har ett laboratorium i Göteborg där utveckling av nya probiotiska stammar sker.

Fredrik Bäckhed och Jens B Nielsen kommer fortsätta att arbeta med bolaget. Likaså kommer Peter Rothschild fortsatt vara styrelseordförande och Sara Malcus vd i MetaboGen.


Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom koncernchefens försorg, för offentliggörande den 6 april 2018 kl 15:30.


Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2018-03-26              BioGaia publicerar årsredovisning för 2017
2018-03-26              Kallelse till Årsstämma i BioGaia AB (publ) 
2018-03-23              Dr Reddy’s lanserar BioGaia Protectis droppar i Indien