BioGaia-produkt effektiv vid förstoppning hos vuxna

En studie på 40 vuxna med förstoppning visar att de patienter som fick Lactobacillus reuteri Protectis var betydligt mindre förstoppade efter fyra veckor jämfört med de patienter som fått placebo.

I den dubbelblinda, placebokontrollerade studien fick 40 vuxna med diagnosen funktionell förstoppning antingen två tuggtabletter per dag av Lactobacillus reuteri Protectis eller motsvarande placebo. Behandlingsperioden var fyra veckor och förstoppning mättes som antal tarmtömningar per vecka. Antal tarmtömningar registrerades för varje patient vid studiens start och slut.

Vid studiens slut hade gruppen som fått Lactobacillus reuteri Protectis signifikant fler tarmtömningar per vecka än gruppen som fått placebo. Resultaten är de första med Lactobacillus reuteri Protectis på vuxna med funktionell förstoppning och bekräftar tidigare positiva data för barn.

Studien publicerades i J Gastrointestin Lever Dis den 9 december 2014. Studiefakta finns via länken.

– Förstoppning är ett vanligt problem bland både barn och vuxna i hela världen och många av de konventionella behandlingsalternativen har biverkningar. Lactobacillus reuteri Protectis har redan visats vara ett effektivt alternativ för barn och det är glädjande att de nya resultaten bekräftar att detta även gäller vuxna med förstoppning, säger Peter Rothschild, vd, BioGaia.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2014-12-01 BioGaia investerar i lovande forskningsföretag
2014-10-24 Spädbarn med kolik skriker mindre med BioGaias droppar
2014-10-22 BioGaia AB delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2014

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 11 december 2014 kl 09.30.