BioGaia publicerar årsredovisning för 2018

BioGaia AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på BioGaias hemsida biogaia.se under avsnittet ”Investerare – Finansiella rapporter”. Aktieägare och andra intressenter som önskar få årsredovisningen skickad till sig kan begära detta via e-post till info@biogaia.se.

Denna information är sådan som BioGaia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2019 kl. 13:00 CET.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2019-03-18 Finland första marknaden som lanserar BioGaia Protectis kapslar
2019-02-07 BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2018
2018-11-26 Försäljning av aktier i BioGaia