BioGaia publicerar årsredovisning för 2019

BioGaia AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på BioGaias webbplats biogaia.se under avsnittet ”Investerare – Finansiella rapporter”. Aktieägare och andra intressenter som önskar få årsredovisningen skickad till sig kan begära detta via epost till info@biogaia.se.


Denna information är sådan som BioGaia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2020 kl 18:15 CET.


 

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2020-03-16 BioGaia tecknar exklusivt avtal för Argentina
2020-02-11 BioGaias probiotika för munhälsa, L. reuteri Prodentis, minskar blödning i tandköttet
2020-02-06 BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2019