BioGaia reviderar utdelningspolicy

Enligt BioGaias tidigare utdelningspolicy ska 40 procent av vinsten efter skatt i moderbolaget delas ut till aktieägarna. Styrelsen i BioGaia har valt att revidera utdelningspolicyn till att 50 procent av vinsten efter skatt i moderbolaget ska delas ut till aktieägarna.

 

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2021-01-27    BioGaia storsatsar i Sverige och lanserar hela sin vuxenportfölj
2020-11-30    Nytt antal aktier och röster i BioGaia
2020-11-25    Extra bolagsstämma i BioGaia

 

Denna information är sådan som BioGaia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2021, kl. 19:00 CET.