BioGaia tecknar betydande distributions- och licensavtal med partner i Japan

Genom sitt japanska dotterbolag har BioGaia tecknat två nya exklusiva distributörsavtal för Japan med Nippon Kabaya Ohayo Holdings Inc. Ett för försäljning av färdiga probiotiska kosttillskott med Lactobacillus reuteri och ett för användning av Lactobacillus reuteri som ingrediens i livsmedel. Lanseringar är planerade till 2017.

Det första avtalet avser de exklusiva rättigheterna att sälja probiotiska kosttillskott med BioGaias patenterade stammar av Lactobacillus reuteri på apotek, livsmedelsaffärer och liknande försäljningsställen. Beroende på produktkategori kommer produkterna att säljas under Kabaya, Ohayo och/eller BioGaias varumärke och ha vuxna som huvudsaklig målgrupp. Det andra avtalet är en exklusiv licens som ger Ohayo Dairy Products rätten att använda stammar av Lactobacillus reuteri i livsmedel, såsom drycker och mejeriprodukter.

Avtalen är långsiktiga och inkluderar exklusivitetsersättningar och minimiroyalties under kontraktens löptid, vilka kommer att ha en betydande effekt på BioGaias japanska försäljning. På grund av sekretessavtal kan inte beloppen för ersättningar och royalties avslöjas.

Nippon Kabaya Ohayo Holdings Inc. är ett privatägt företag med huvudkontor i Tokyo. Bolaget består av 13 företag med drygt 3,000 anställda. Kabaya Foods och Ohayo Dairy, Japans sjunde största konfektyr- respektive mejeriföretag, är båda välkända varumärken med starka positioner på konfektyr- och mejerimarknaderna.

"Genom dessa två milstolpsavtal med Nippon Kabaya Ohayo Holdings Inc. har vi säkrat ytterligare en viktig partner på den komplexa japanska marknaden. Utöver marknadsföring och försäljning av våra kosttillskott ser vi fram emot utvecklingen av innovativa livsmedel baserade på Lactobacillus reuteri”, säger Axel Sjöblad, vd BioGaia.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia

2016-11-30              BioGaia investerar ytterligare I MetaboGen

2016-10-31              Flaggningsmeddelande i BioGaia 

2016-10-25              BioGaia AB – Delårsredogörelse 1 janurai - 30 september 2016

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 december 2016 kl 08.00 CET. 

Attached documents