BioGaia tillsätter ny vd

BioGaias styrelse har beslutat att tillsätta Isabelle Ducellier som ny vd för BioGaia från och med 5 november 2018. Isabelle är idag styrelseledamot i BioGaia och generalsekreterare för Barncancerfonden.

Tidigare har Isabelle Ducellier under 20 år innehaft ett antal ledande internationella befattningar inom Pernod Ricard-koncernen, främst inom försäljning och marknadsföring. Hon avslutade sin karriär där som vd och styrelseledamot för Pernod Ricard Sweden och ledde framgångsrikt integreringen av Vin & Sprit AB i koncernen. Därefter har hon varit partner och arbetat som konsult hos McKinsey Sweden, bland annat inom områdena avancerad digital marknadsföring, fusioner samt förvärv. Förutom en masterexamen i internationell marknadsföring har Isabelle även gått Executive MBA-utbildningar vid både Harvard och INSEAD.

”Vi är mycket glada att vi har kunnat rekrytera Isabelle. Hon har ett stort kunnande och gedigen internationell erfarenhet av ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring till konsument, som har blivit en allt viktigare komponent för vår affärsutveckling. Isabelle har också den intellektuella nyfikenhet och energi som behövs för att kunna sätta sig in i den avancerade forskningen inom våra affärsområden inklusive mikrobiomområdet. Här kommer också hennes erfarenheter från Barncancerfonden väl till pass”, säger Peter Rothschild, styrelseordförande BioGaia.

”Jag är mycket glad över denna utnämning och ser fram emot att bidra med mina specialkunskaper till BioGaias redan så framgångsrika affärsmodell,” säger Isabelle Ducellier, blivande vd på BioGaia. 

Som tidigare meddelats avslutar BioGaias nuvarande vd sin anställning 30 juni. Från denna tidpunkt och fram till 5 november, då Isabelle kan lämna sitt uppdrag på Barncancerfonden, är Sebastian Schröder tillförordnad vd.

Denna information är sådan som BioGaia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018 15:00 CET. 

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2018-05-23 Ledningsförändring i BioGaia
2018-05-22 BioGaia signerar exklusivt avtal i Mongoliet
2018-04-26 Årsstämma i BioGaia