BioGaia undersöker möjligheten att särnotera Infant Bacterial Therapeutics AB

BioGaias styrelse har gett företagsledningen i uppdrag att undersöka möjligheten att särnotera dotterbolaget Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT).

BioGaias styrelse fattade i november 2013 beslut att investera i en första fas av ett projekt som syftar till att ta fram ett förebyggande läkemedel mot sjukdomen nekrotiserande enterokolit (NEC), som drabbar för tidigt födda barn. BioGaia har till och med den 31 maj 2015 bidragit med finansiering om 24 miljoner kronor till projektet, av beslutade cirka 47 miljoner kronor.

Projektet drivs av BioGaias dotterbolag Infant Bacterial Therapeutics (IBT), där Staffan Strömberg är vd. IBTs styrelse består av Peter Rothschild, Jan Annwall, Anders Ekblom¹ och IBTs forskningschef Eamonn Connolly. För vidare information om IBT se www.ibtherapeutics.com samt www.clinicaltrials.gov för information om det pågående projektet.

Arbetet med utvecklingen av läkemedlet har fortlöpt snabbare än planerat och IBT planerar nu att påbörja den första kliniska studien under 2015. För att finansiera den första kliniska studien bedöms IBT ha ett kapitalbehov på cirka 130 miljoner kronor. För att möjliggöra för BioGaias aktieägare att investera direkt i detta projekt har styrelsen gett företagsledningen i uppdrag att undersöka möjligheten att särnotera IBT under andra halvåret 2015.

Styrelsen bedömer att en särnotering skulle vara fördelaktig för BioGaias aktieägare, då den synliggör värdet av det läkemedelsprojekt som drivs av IBT och innebär en renodling både av BioGaias och IBTs verksamheter.

Carnegie Investment Bank och Advokatfirman Vinge har anlitats som rådgivare till BioGaia och IBT.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2015-05-08 Årsstämma i BioGaia
2015-05-07 BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari- 31 mars 2015
2015-04-27 Positiva resultat i första kinesiska studien med BioGaias droppar på spädbarn med kolik

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den [12 juni 2015 kl 12.30].

¹Anders Ekblom var tidigare global chef för R&D Science & Technology Integration och vd för AstraZeneca Sweden AB