BioGaias års- och hållbarhetsredovisning 2022 publicerad

BioGaias (NASDAQ: BIOG) års- och hållbarhetsredovisning 2022, bolagsstyrningsrapport 2022 och ersättningsrapport 2022 finns nu tillgängliga på BioGaias webbplats. Dokumenten finns tillgängliga på svenska och engelska.

BioGaias års- och hållbarhetsredovisning 2022 och ersättningsrapport 2022 finns tillgängliga för nedladdning via länken: https://sv.biogaia.com/investerare/arsredovisningar/

Den svenska års- och hållbarhetsredovisningen 2022 finns även tillgänglig på BioGaias webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

BioGaias bolagsstyrningsrapport 2022 finns tillgänglig för nedladdning via länken: https://sv.biogaia.com/investerare/bolagsstyrningsrapport/
 

Följ oss:
Prenumerera på BioGaias pressmeddelanden här
LinkedIn här

Kontaktpersoner:
Alexander Kotsinas, Finansdirektör
Epost: [email protected]
Telefon: +46 735 00 11 11

Mikaela Idermark Stern, Kommunikationschef
Epost: [email protected]
Telefon: +46 730 95 61 50

Om BioGaia
BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs via distributionspartners eller i egen distribution på över 100 marknader. Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaia.com

Denna information är sådan som BioGaia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2023 kl. 11:00 CEST.