BioGaias dotterbolag IBT går snabbt framåt i utvecklingen av ett läkemedel för för tidigt födda barn

Infant Bacterial Therapeutics (IBT) arbete syftar till att utveckla ett unikt särläkemedel för att förebygga den dödliga sjukdomen nekrotiserande enterokolit (NEC). Projektet har fortskridit snabbare än planerat och enligt den uppdaterade utvecklingsplanen räknar IBT med att genomföra två kliniska prövningar inom de närmaste tre åren.

Vänligen se bifogad pdf för hela pressmeddelandet.