BioGaias dotterbolag IBT startar studie redan i år

Infant Bacterial Therapeutics (IBT) arbete med att ta fram ett läkemedel för att förebygga den dödliga sjukdomen nekrotiserande enterokolit (NEC) har fortskridit snabbare än planerat och bolaget kommer redan under 2015 att förbereda en studie på produktens säkerhet och tolerans. Enligt den ursprungliga planen skulle studien startat under 2016. För att möjliggöra tidigareläggandet av studien kommer BioGaia att tillföra IBT ytterligare 520 000 US dollar.

I november 2013 beslöt BioGaias styrelse att investera upp till 42 miljoner kronor i en första fas av ett långsiktigt projekt som syftar till att ta fram ett läkemedel med mycket höga hygien-, analys- och dokumentationskrav, för att förebygga den dödliga sjukdomen nekrotiserande enterokolit (NEC), som drabbar för tidigt födda barn. Projektet drivs av BioGaias dotterbolag Infant Bacterial Therapeutics (IBT).

IBT har beviljats klassificering som särläkemedel för förebyggande av NEC i både Europa och USA, haft konsultationer med FDA och EMA samt hunnit långt i utvecklingen av produktionsprocessen för produkten.

Innan några kliniska studier genomförs ska IBT:s finansieringsbehov vara tillgodosett genom extern finansiering. Arbetet med att hitta en lämplig samarbetspartner har inletts tillsammans med en bank i London.

”Genom denna ytterligare begränsade finansiering från BioGaia vinner vi värdefull tid och ökar därigenom projektets värde”, säger Peter Rothschild, vd BioGaia

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2015-03-23 BioGaia tecknar exklusivt avtal för munhälsoprodukterna i Mexiko
2015-03-09 BioGaias probiotika för munhälsa effektiv för patienter med tandimplantat
2015-02-23 BioGaias dotterbolag Infant Bacterial Therapeutics får klassificering som särläkemedel i Europa

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 26 mars 2015 kl 08.30.