BioGaias intressebolag MetaboGen startar studie om graviditetsklåda med Ferring

MetaboGen AB och Ferring Pharmaceuticals har ingått ett avtal för att utveckla en mikrobiombaserad produkt för att förebygga och behandla graviditetsklåda (Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy, ICP). I december påbörjas rekryteringen till den första kliniska studien. BioGaia äger 36 procent av forskningsbolaget MetaboGen.

MetaboGen har utvecklat och patenterat ett koncept kring hur mikrobiomet (det samlade uttrycket av mikroorganismernas gener), påverkar uppkomsten av graviditetsklåda, något som varje år drabbar cirka 400 000 gravida kvinnor i världen.

Den 6 december 2016 påbörjades rekryteringen av patienter i programmets första kliniska studie. Studien förväntas pågå under 18 månader och bedrivs i samarbete med Kvinnokliniken i Lund. Sammanlagt kommer 100 gravida kvinnor att inkluderas i studien.

BioGaias intresse i MetaboGen oförändrat

I december 2014 tog BioGaia beslutet att investera 12 miljoner kronor i MetaboGen AB, samtidigt som BioGaias koncernchef Peter Rothschild blev styrelseordförande i bolaget. Investeringen skulle ske över en tvåårsperiod och den sista av tre investeringar genomfördes 30 november 2016. BioGaias ägarandel i MetaboGen uppgår nu till 36 procent, en andel bolaget dagsläget inte har några planer på att förändra.

”BioGaias investering i MetaboGen är långsiktig och syftar till att utveckla nästa generation av probiotiska produkter, baserat på djupgående analyser av mikrobiomet. Forskningsområdet expanderar mycket snabbt och ett antal större läkemedelsbolag har investerat i mikrobiom-bolag. Vi ser mycket positivt på MetaboGens samarbete med Ferring, som är en idealisk partner för denna typ av produkt. Det är också glädjande att MetaboGen redan har kommit igång med en klinisk prövning, säger Peter Rothschild, koncernchef BioGaia. 

Vad är graviditetsklåda?

Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy (ICP) är en sjukdom som varje år drabbar ca 400 000 gravida kvinnor i världen. Det är en återkommande sjukdom och 70 procent av de kvinnor som fått diagnosen under sin första graviditet får även graviditetsklåda under följande graviditeter. Utöver klådan, som kan vara intensiv och mycket besvärande för den gravida kvinnan, finns kopplingar mellan graviditetsklåda och preeklampsi, men också mellan graviditetsklåda och graviditetsdiabetes.

Om Ferring Pharmaceuticals 

Ferring Pharmaceuticals, med huvudkontor i Schweiz, är ett globalt, forskningsintensivt, specialistföretag inom biomedicin. Ferring utvecklar, producerar och marknadsför innovativa läkemedel inom terapiområdena gynekologi, urologi, gastroenterologi, endokrinologi och ortopedi. Ferring driver egna dotterbolag i cirka 60 länder och säljer läkemedel i över 100 marknader.

Om MetaboGen AB

MetaboGen är ett forskningsdrivet bolag med fokus på mikrobiomet och dess påverkan på hälsan. Bolaget grundades i Göteborg och är baserat på världsledande forskning av professor Fredrik Bäckhed (Göteborgs universitet) och professor Jens Nielsen (Chalmers tekniska högskola). Sedan 2011 utvecklar MetaboGen produkter baserat på avancerad kartläggning av tarmflorans sammansättning. 2014 investerade BioGaia AB i bolaget. MetaboGens teknologi, tillsammans med mer än 25 års erfarenhet av probiotisk utveckling från BioGaia, ger bolaget en unik möjlighet att utveckla nästa generations mikrobiella produkter.

Attached documents