BioGaias probiotika effektiv för att behandla buksmärta hos barn

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie på 93 barn med diagnosen funktionell buksmärta visade att L. reuteri Protectis minskade både frekvensen av och intensiteten i smärtan jämfört med placebo. "Enligt resultaten kan läkare som står inför det vanliga och utmanande problemet funktionell buksmärta hos barn föreslå L. reuteri Protectis som ett enkelt sätt att lindra smärta och minska antalet smärtepisoder", säger professor Zvi Weizman, vid den pediatriska gastroenterologi- och näringsenheten vid Soroka universitetets medicinska center, fakulteten för hälsovetenskap, Ben-Gurions universitet, Beer-Sheva, Israel. 

Efter fyra veckors behandling hade antalet smärtepisoder nästan halverats bland barnen som fått tillägg med en tuggtablett per dag av L. reuteri Protectis jämfört med placebogruppen. Också intensiteten i smärtan minskade signifikant i gruppen som fått probiotika jämfört med placebo och denna effekt kvarstod under uppföljningsperioden.

"Magont är vanligt bland barn och påverkar ofta det dagliga livet genom till exempel oro och frånvaro från skolan. Det är därför mycket glädjande att denna studie, som bekräftar tidigare resultat med L. reuteri Protectis, visar att BioGaia ProTectis kan erbjuda dessa barn ett effektivt, säkert och enkelt alternativ”, säger Axel Sjöblad, vd, BioGaia.

Studien publicerades i Journal of Pediatrics nätversion den 4 maj 2016. Studiefakta och en intervju med huvudprövaren, professor Zvi Weizman återfinns via länkarna. 

Senaste pressmeddelandena från BioGaia 
2016-05-11 Årsstämma i BioGaia
2016-05-10 BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2016
2016-05-02 Ytterligare en metaanalys bekräftar effekten av BioGaias probiotika vid kolik 

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 17 maj 2016 kl 13.00.