BioGaias probiotika effektiv som tillägg till patienter med Helicobacter pylori-infektion

I en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie visades Lactobacillus reuteri Gastrus, i kombination med så kallad kvadrupelterapi, förbättra behandlingen av infektioner orsakade av bakterien Helicobacter pylori. Tillägg av Lactobacillus reuteri Gastrus minskade även biverkningarna signifikant.

Detta är den första kliniska studien på patienter med H. pylori-infektion, behandlade med kvadrupelterapi och med tillägg av Lactobacillus reuteri Gastrus. Studien inkluderade 100 patienter, uppdelade i fyra grupper. Alla patienter fick kvadrupelterapi och två av grupperna även Lactobacillus reuteri Gastrus.

Lyckad behandling definierades som mer än 95 procents läkning och detta uppnåddes i gruppen som behandlades under 14 dagar och hade fått tillägg av Lactobacillus reuteri Gastrus. Skillnaden jämfört med de andra grupperna var inte statistiskt signifikant. Dock hade alla andra grupper lägre än 90 procents läkning, vilket anses som gränsen för misslyckad behandling.

Tillägg av Lactobacillus reuteri Gastrus minskade biverkningarna till följd av behandlingen signifikant; illamående och kräkningar, magsmärta och bitter smak.

Studien genomfördes på Thammasat University Hospital i Thailand och publicerades i septemberutgåvan av Asian Journal of Cancer Prevention. Fakta om studien finns här.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2019-10-10 Minskad försäljning på grund av leveransförseningar
2019-08-08 BioGaia AB Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019
2019-07-02 BioGaia tecknar exklusivt avtal I Uruguay