BioGaias probiotika för munhälsa effektiv för patienter med tandimplantat

Inflammation och andra komplikationer av tandimplantat är vanligt. Resultat från en dubbelblind randomiserad kontrollerad studie på 34 patienter med implantat visar att 30 dagars tillskott av Lactobacillus reuteri Prodentis signifikant minskade inflammation i samband implantat. Detta är den första publicerade studien med Lactobacillus reuteri Prodentis på patienter med tandimplantat.

Oral mukosit är ett inflammatoriskt tillstånd som drabbar vävnaden runt tandimplantat. Utan behandling kan så kallad peri-implantit utvecklas, ett tillstånd som kan kräva operation eller byte av implantatet. Nästan var femte patient drabbas av peri-implantit fem till tio år efter att tandimplantatet satts in. För närvarande finns inga riktlinjer kring behandling av peri-implantit.

"Vår studie visar att behandling med Lactobacillus reuteri Prodentis på patienter med implantat och mukosit både förbättrar kliniska parametrar och minskar cytokinnivåerna jämfört med placebo. Tillägg av Lactobacillus reuteri Prodentis kan därför vara ett bra alternativ både för behandling av sjukdomar kopplade till implantat och för att förebygga sådana", säger tandläkare Antonio J Flichy-Fernández, PhD, institutionen för käkkirurgi och implantat, universitetet i Valencia, Spanien.

Studien publicerades i Journal of Periodontal Research den 25 februari 2015. Fakta om studien finns via länken.

"För tio år sedan var peri-implantit ett tillstånd som knappt fanns. I dag ökar det och är ett stort problem med tanke på det ökande antalet patienter med tandimplantat. Denna studie visar att Lactobacillus reuteri Prodentis är effektivt vid både behandling och förebyggande av tandimplantatsjukdomar och stärker BioGaia i arbetet gentemot tandvårdskliniker runt om i världen", säger Peter Rothschild, vd, BioGaia.

Nya bekräftande resultat för tandlossning
En annan studie med Lactobacillus reuteri Prodentis publicerades också nyligen, i Journal of Clinical Periodontology. Denna utvärderade effekterna av Lactobacillus reuteri Prodentis som komplement till standardbehandling av tandlossning. Studien visade att tillskott resulterade i en varaktig effekt i upp till sex månader.

Detta är den femte kliniska studien (Vivekananda 2010, Vicario 2012, Teughels 2013, Szkaradkiewicz 2013), som bekräftar att Lactobacillus reuteri Prodentis är effektivt som komplement till standardbehandling av tandlossning.

BioGaia ProDentis är ett kosttillskott som innehåller Lactobacillus reuteri Prodentis. Produkten säljs i fler än 20 länder.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2015-02-23 BioGaias dotterbolag Infant Bacterial Therapeutics får klassificering som särläkemedel i Europa
2015-02-12 BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2014
2015-02-10 Nestlé lanserar ny produkt med BioGaias probiotika

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 9 mars 2015 kl 09.00.