BioGaias probiotika för munhälsa, L. reuteri Prodentis, minskar blödning i tandköttet

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie på friska sjömän visade att tillskott med L. reuteri Prodentis signifikant minskade blödningar i tandköttet jämfört med placebo. Studien publicerades online 4 februari i Journal of Periodontology (https://doi.org/10.1002/JPER.19-0393). "Tillägg av sugtabletter med L. reuteri är ett effektivt och enkelt sätt att bibehålla eller förbättra munhälsan hos friska individer med begränsade möjligheter till munhygien", säger huvudprövaren för studien, professor Ulrich Schlagenhauf, avdelningen för parodontologi vid universitetssjukhuset Würzburg i Tyskland.

72 friska sjömän randomiserades till antingen två sugtabletter dagligen (4x10^8 CFU/ dag) med L. reuteri Prodentis (L. reuteri ATCC PTA 5289 och L. reuteri DSM 17938) eller motsvarande placebo under 42 dagar. Studien ägde rum när sjömännen deltog i en sex veckors militärövning till sjöss. Sjömännen fick inte professionell rengöring av munnen och inte heller några munhygieninstruktioner.

Det primära effektmåttet i studien var blödning i tandköttet, men även plack, fickdjup och andra parametrar mättes.

Mindre blödning med L. reuteri Prodentis

I gruppen som fick probiotika förbättrades alla parametrar signifikant jämfört med studiestart och med placebogruppen, både dag 14 och dag 42. I placebogruppen, å andra sidan, försämrades alla parametrar signifikant i slutet av studien.

”Baserat på våra studieresultat kan vi dra slutsatsen att tillägg med L. reuteri ger nya alternativ till att förebygga och behandla individer med tandköttsinflammation”, säger professor Schlagenhauf.

"Resultatet från denna studie bidrar till den imponerande mängden positiva data med L. reuteri Prodentis – hittills 47 vetenskapliga publikationer – och går även hand i hand med ett växande intresse i många marknader för att lansera vår munhälsoprobiotika", säger Isabelle Ducellier, vd och koncernchef för BioGaia.

 

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2020-02-06 BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2019
2019-12-20 BioGaia tecknar exklusivt avtal i Tunisien
2019-10-28 Ny CFO till BioGaia