BioGaias probiotika för munhälsa lanseras i Hong Kong

BioGaia har tecknat ett exklusivt avtal med BioWellTech Co Ltd som ger bolaget rättigheter att sälja BioGaia ProDentis i Hong Kong. Lanseringen är planerad att ske under tredje kvartalet 2016. 

BioWellTech Co Ltd grundades 2011 och är redan en av de ledande distributörerna av dentalutrustning i Hong Kong. Företaget fokuserar på licensiering, affärsutveckling, marknadsföring, försäljning och distribution av ett brett spektrum av tandimplantat och tillhörande produkter till tandvårdspersonal. BioWellTech har en erfaren säljstyrka med etablerade relationer med tandvårds- och annan vårdpersonal.

"Tandimplantat är väl etablerat i Hong Kong och marknaden har vuxit mycket snabbt de senaste fem åren. BioGaia ProDentis hämmar tillväxten av sjukdomsframkallande bakterier och bidrar därmed till gynnsammare förutsättningar för implantatet efter operationen. Vi är övertygade om att ProDentis egenskaper tillsammans med engagemanget hos vårt starka försäljnings- och marknadsföringsteam kommer att göra produkten till en framgång i Hong Kong”, säger Vincent Chau, direktör, BioWellTech Co Ltd.

"BioGaias ProDentis som tillägg vid behandling av patienter med implantat är en lovande ny indikation. Med BioWellTech har vi en stark och erfaren lokal partner inom detta område och vi hoppas därför på en framgångsrik lansering av BioGaia ProDentis i Hong Kong", säger Axel Sjöblad, vd, BioGaia. 

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2016-04-06 Kallelse till årsstämma i BioGaia AB
2016-03-18 Extra bolagsstämma i BioGaia
2016-03-18 Metaanalys bekräftar effekten av BioGaia ProDentis vid tandlossningssjukdom

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 25 april 2016 kl 09.00.