BioGaias probiotika för munhälsa minskar candida hos äldre

En dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie på 215 äldre personer boende på vårdhem visade att Lactobacillus reuteri Prodentis minskade förekomsten av candida i munnen med mer än 50 procent jämfört med placebo. "Resultaten visar att Lactobacillus reuteri Prodentis kan hjälpa patienter som löper risk för svampinfektion i munhålan, så kallad oral candidos", säger professor Svante Twetman, institutionen för odontologi, fakulteten för hälsa och medicinska vetenskaper, Köpenhamns universitet, Danmark.

Efter 12 veckors tillägg med två sugtabletter per dag av Lactobacillus reuteri Prodentis sågs en statistiskt signifikant minskning med 53 procent av andelen patienter med höga candida-nivåer i både saliv och plack i probiotikagruppen. I placebogruppen konstaterades däremot ingen skillnad.

Candida ett vanligt problem
Svampinfektion i munhålan, oral candidos, är vanligt bland äldre människor och förknippas ofta med faktorer såsom antibiotikabehandling, nedsatt immunförsvar, dålig munhygien och rökning.

Hos äldre, sköra patienter kan tillståndet vara mer eller mindre kroniskt eller ofta återkommande och kräva långvarig eller upprepad behandling med svampdödande läkemedel, vilket medför risk för resistenta bakterier. De långsiktiga effekterna av läkemedel mot svamp på munnens mikroflora är dessutom oklara.

"Eftersom candida påverkar ett stort antal i den äldre befolkningen kan de nya och positiva resultaten göra BioGaias probiotiska munhälsoprodukt ProDentis till ett attraktivt alternativ till konventionella läkemedel mot svamp", säger Peter Rothschild, vd, BioGaia.

Studien publicerades i Journal of Dental Research den 22 juli 2015. Studiefakta finns via länken.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2015-06-30 Antal aktier i BioGaia AB
2015-06-24 BioGaias dotterbolag IBT går snabbt framåt i utvecklingen av ett läkemedel för för tidigt födda barn
2015-06-12 BioGaia undersöker möjligheten att särnotera Infant Bacterial Therapeutics AB

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 30 juli 2015 kl 13.00.