BioGaias probiotika för munhälsa minskar tandköttsinflammation hos gravida

En dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie på 45 gravida kvinnor med tandköttsinflammation, så kallad graviditetsgingivit, visade att tillskott av L. reuteri Prodentis signifikant minskade inflammation och plack jämfört med placebo. "Vår studie visar att sugtabletter med L. reuteri kan vara ett värdefullt komplement för att hålla graviditetsgingivit under kontroll", säger professor Ulrich Schlagenhauf, institutionen för parodontologi, universitetssjukhuset i Würzenburg, Tyskland.

45 friska kvinnor med graviditetsgingivit påbörjade studien i början av sin tredje trimester. Deltagarna försågs slumpvis med sugtabletter att intas två gånger dagligen fram till födseln (cirka tre månader), innehållande antingen 5 x10^8 cfu L. reuteri Prodentis eller motsvarande placebo. Vid slutet av behandlingsperioden var både gingivalindex och plackindex i probiotikagruppen signifikant (p <  0,0001) lägre än i placebogruppen.

Graviditetsgingivit
Graviditeten orsakar hormonförändringar som ökar risken för att utveckla inflammation i tandköttet (gingivit). Hälften av alla gravida kvinnor har graviditetsgingivit. Forskning har visat att kvinnor med graviditetsgingivit kan vara mer benägna att föda för tidigt eller få barn med låg födelsevikt jämfört med mammor med friskt tandkött.

"Tandborstning, tandtråd och att besöka en tandläkare under graviditeten bidrar till bibehållen munhälsa och kan minska risken för komplikationer i samband med graviditeten. Vår studie visar att sugtabletter med L. reuteri kan vara ett nytt värdefullt verktyg i kontrollen av graviditetsgingivit", säger professor Schlagenhauf.

"BioGaias produkter är populära bland mammor runt om i världen som använder dem till sina barn under hela uppväxten. Vi kan nu bygga vidare på denna framgång och erbjuda produkter även till blivande mammor så att de kan behålla sin munhälsa under graviditeten och därmed ge sina barn de bästa möjligheterna till en god start i livet", säger Axel Sjöblad, vd, BioGaia.

Studien publicerades i Journal of Clinical Parodontologi 27 juli 2016.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2016-05-27 IBTs nyemission fulltecknad – BioGaias garantiåtagande behöver ej tas i anspråk
2016-05-17 BioGaias probiotika effektiv för att behandla buksmärta hos barn
2016-05-11 Årsstämma i BioGaia

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2016 kl 10.00 CET.