BioGaias probiotika främjar längdtillväxt och förhindrar återkommande diarré

Resultaten av en randomiserad, kontrollerad pilotstudie på 76 barn med akut diarré visade att ett snabbt diagnostiskt test i kombination med tillskott av Lactobacillus reuteri Protectis under 60 dagar signifikant ökade längdtillväxten och minskade förekomsten av återkommande diarré, jämfört med standardbehandling och placebo. Studien genomfördes i Botswana och de preliminära resultaten presenterades vid kongressen ”The Infectious Disease Week” i San Diego, USA, den 10 oktober 2015.

”Resultaten är mycket spännande. Vår studie har visat att tillskott av L. reuteri DSM 17938 är riktigt lovande för att lindra de förödande effekterna av diarrésjukdom i Afrika söder om Sahara. Tidigare studier med probiotika har fokuserat på effektmåttet tid med diarré, vilket är tämligen viktigt för familjen och läkaren, men som inte alls har samma tyngd som effektmåttet längd-för-ålder vilket är direkt kopplat till kortväxthet, sämre mental förmåga och färdigheter som vuxen”, säger docent Jeffrey Pernica vid McMasters barnsjukhus i Hamilton, Kanada, som utfört studien.

Diarré dödar och handikappar barn
Diarré är den näst vanligaste dödsorsaken i världen för barn under fem år, och är dessutom en viktig bidragande orsak till kortväxthet och försenad mental utveckling. Det finns ett tydligt behov av förbättring i omhändertagandet vid diarrésjukdom i områden med begränsade resurser.

Pilotstudien visade att användningen av ett snabbt diagnostiskt test (vilket möjliggjorde snabb, målinriktad behandling av infektionen) och tillskott av L. reuteri Protectis båda var genomförbara i ett område söder om Sahara med begränsade resurser. Dessa åtgärder ledde till signifikant längdtillväxt och minskning av återkommande diarré. Nästa steg är att bekräfta resultaten i en studie med ett mycket större antal barn.

”I Botswana, såväl som i andra länder söder om Sahara, leder långa perioder med diarré inte bara till dödsfall utan också till kortväxthet och sämre mental förmåga. Resultaten från denna pilotstudie är därför väldigt uppmuntrande eftersom de visar att vår L. reuteri Protectis kan bidra till bättre livskvalitet hos utsatta barn, både i det korta och långa perspektivet”, säger Peter Rothschild, vd BioGaia.

De preliminära resultaten av studien presenterades vid kongressen ”The Infectious Disease Week”. Studiefakta finns via länken.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2015-09-07 BioGaia investerar ytterligare i Infant Bacterial Therapeutics AB
2015-08-18 BioGaia AB delårsrapport 1 januari-30 juni 2015
2015-07-30 BioGaias probiotika för munhälsa minskar candida hos äldre

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 12 oktober 2015 kl 12.00.