BioGaias probiotika lanseras i Thailand

BioGaia har tecknat ett exklusivt avtal med Abbott för rätten att sälja BioGaias produkter inom pediatrik och gastroenterologi i Thailand. Produkterna kommer att marknadsföras med en kombination av BioGaias och Abbotts varumärken. Lansering är planerad till 2017.

BioGaia arbetar i första hand inom pediatrik, gastroenterologi och munhälsa och bolagets probiotiska produkter säljs i omkring 90 länder.

"Vi har ett starkt fokus på att expandera vår verksamhet i Asien och jag är mycket glad att BioGaias produkter kommer att finnas tillgängliga i ytterligare ett betydelsefullt land i regionen. Baserat på de positiva erfarenheter vi redan har av att samarbeta med Abbott i Latinamerika, ser jag fram emot en lyckad lansering av våra produkter med Abbott i Thailand", säger Axel Sjöblad, vd, BioGaia.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2016-12-07 BioGaias intressebolag MetaboGen startar studie om graviditetsklåda med Ferring
2016-12-05 BioGaia tecknar betydande distributions- och licensavtal med partner i Japan
2016-11-30 BioGaia investerar ytterligare i MetaboGen

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2017 kl 08:00 CET.